Projekty

McDonald´s - Košice (sídlisko Nad jazerom)

Priemyselná hala "TYTEX" - Humenné

Billa - Dolný Kubín

Galéria "HOBBY EXPRES" - Zvolen

Retail park Krompachy

Obchodná zóna "TMT MALL" - Trnava

"Cosmopolitan House" - Karadžičova ul. Bratislava