Referencie

 • Príprava business plánov a projektových štúdií pre Olympijské hry v Českej republike pre mesto Praha (spolu s “Price Waterhouse Coopers”)
 • Poskytovanie konzultácií pre dánskeho investora (EMCM) v rámci kúpy obchodných centier v SR
 • Poskytovanie konzultácií pre belgický fond vedený bankou “KBC” pri nadobúdaní potravinového reťazca
 • Poskytovanie konzultácií pre rakúskeho developera “Karimpol” pri kúpe distribučných a logistických centier v Bratislave, príprava business plánov a projektových štúdií pre ostatné investičné schémy
 • Poskytovanie poradenských služieb spoločnosti “Lehman Brothers” v ich zámere nadobudnúť významné portfólio obchodných centier
 • Príprava obchodného plánu a projektových štúdií pre izraelského investora pri investovaní do pozemkov s cieľom vybudovania veľkých obchodných centier
 • Kúpa pozemkov pre obchodné siete a bytový komplex vo Vysokých Tatrách
 • Poskytovanie poradenských služieb spoločnostiam “Calim PE” a americkému akciovému fondu v ich účasti na českom pivovarskom priemysle
 • Poskytovanie poradenských služieb pre nemeckého developera pri investovaní v rámci ČR a SR
 • Poskytovanie poradenských služieb pre izraelského investora v budovaní vlastného polyfunkčného centra v Prahe, vrátane auditu (právneho, technického a finančného), obchodných plánov, projektových štúdií, zmene územného plánu
 • Poskytovanie poradenských služieb pre spoločnosť Honeywell ohľadne premiestnenia svojho európskeho manažmentu a výskumného centra do Prahy
 • Poskytovanie poradenských služieb pre nemeckého výrobcu obuvi pri spúšťaní výroby v ČR
 • Developerské činnosti pre spoločnosť McDonald´s v rámci ČR a SR
 • Spolupráca so spoločnosťou “Intercora” na expanzii v rámci SR
 • Developerské činnosti pre najväčšieho nábytkárskeho výrobcu v strednej a východnej Európe